Personal Brand Marathon, primul training internațional de branding personal organizat în România prin Programul Erasmus+ pentru reprezentanţi ai organizaţiilor non-profit europene, s-a încheiat după opt zile de cursuri și ateliere. 30 de tineri profesionişti au învățat prin metode de educaţie non-formală cum să îşi construiască un brand personal autentic şi să devină ambasadori ai proiectelor sociale în care sunt implicaţi.

Cursul de formare Personal Brand Marathon, desfăşurat în perioada 20-28 octombrie în Bucureşti, a reprezentat prima iniţiativă a Fundaţiei Ciprian Marica de creare a unei reţele de lideri şi lucrători de tineret implicaţi în activităţi non-profit şi proiecte antreprenoriale. Tinerii participanți, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, au primit consiliere în construirea unui brand personal şi creşterea vizibilităţii proiectelor pe care le iniţiază. Proiectul are în vedere strategia Europa 2020 propusă de către Comisia Europeană prin programul Erasmus+, aceea de dezvoltare a competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională prin oferirea unei oportunităţi de formare. Programul Personal Brand Marathon este finanțat de Uniunea Europeană.

Cei 30 de tineri au reprezentat organizații din Croația (Raplection), Italia (Le Royal), Spania (Fundacio Catalunya Voluntaria), Slovacia (Adel), Letonia (Baltic Regional Fund) şi România (Fundația Ciprian Marica). Aceștia au participat la o serie de ateliere de educaţie non-formală care i-a ajutat să îşi dezvolte un set de abilităţi şi competenţe profesionale şi personale. Obiectivul principal al proiectului a fost atins și a constat în crearea unui spaţiu creativ în care participanţii, sub îndrumarea unor traineri internaţionali, să îşi descopere valorile și să afle care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurgă pentru crearea unui brand personal, promovarea acestuia prin canale specifice și administrarea pe termen lung.

„Brandingul personal este un subiect de actualitate în rândul tinerilor care activează în organizaţiile non-profit, dar şi al absolvenţilor care doresc să îşi lanseze proiecte de antreprenoriat social. Suntem bucuroși că am reușit să îi îndrumăm să îşi creioneze o prezenţă puternică atât în mediul online, cât şi în cel offline”, a menționat Artemis Boldea, director general al Fundației Ciprian Marica. „Acum participanţii știu cum să îşi evalueze competenţele şi expertiza, să se diferenţieze de ceilalţi tineri, să îşi găsească un job sau parteneri care să îi susţină în implementarea proiectelor sociale care răspund problemelor comunităţii și pot transmite mai departe informația membrilor organizațiilor internaționale pe care le reprezintă“, a adăugat Artemis Boldea.

Activităţile derulate în timpul cursului de formare au încurajat schimbul de bune practici şi instrumente folosite la nivel european între lucrători de tineret, studenţi şi coordonatori de proiecte, precum şi crearea unei reţele de specialişti în branding personal, antreprenoriat social şi management al talentului prin metode de educaţie non-formală.

Documentele relevante pentru participanți și pentru cei interesați să afle detalii despre personal branding vor fi prezente pe platforma dedicată proiectului pe website-ul Fundației Ciprian Marica și pe paginile de Facebook și Twitter ale fundației. De asemenea, vor fi organizate ateliere dedicate programului cu organizații non-profit, freelanceri, antreprenori, precum și cu studenți din București.

„Parteneriatul cu organizațiile din străinătate va continua, iar platforma dedicată, integrată website-ului Fundației Ciprian Marica, va fi constant dezvoltată cu articole și informații despre personal branding. La nivel local vom spori vizibilitatea programului Erasmus+”, a declarat Artemis Boldea, director general al Fundației Ciprian Marica.

La finalul cursului de formare, participanții au primit certificatul Youth Pass, acreditat de Comisia Europeană la nivel internațional care atestă competențele şi abilităţile personale şi profesionale dobândite pe parcursul acestuia.

###

Despre Fundația Ciprian Marica

Fundația Ciprian Marica este o organizație non-profit înfiinţată pe 23 noiembrie 2012. Misiunea Fundației Ciprian Marica constă în descoperirea, îndrumarea, formarea și promovarea tinerilor cu talent și aptitudini în domeniile artistic, sportiv, educațional, prin organizarea de acțiuni și manifestări sportive, culturale și educaționale. Fundația acționează pe trei planuri: programe pentru bursieri, programe comunitare și construirea pas cu pas a unei școli vocaționale, acesta fiind obiectivul pe termen mediu.

Despre Erasmus+

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Programul a demarat în anul 2014, va fi operațional până în anul 2020 și face parte din cadrul multi-anual de finanțare a Uniunii Europene.

Personal Brand Marathon (5) Personal Brand Marathon (1) Personal Brand Marathon (3) Personal Brand Marathon (4)